Oh My smakprov

Klara Stefansson och Anna Thanner, redaktör respektive copywriter på Oh My.

Oh My byter ut cv mot smakprov

Piteå Piteåbyrån Oh My dödförklarar cv och personligt brev, för att rekrytera med smakprov istället.

Från och med nu måste alla som söker jobb på byrån göra ett anonymt smakprov. Apply by taste kallar man den nya satsningen som ska ge alla sökande samma förutsättningar att komma på intervju.

Provet består av att de sökande ska berätta om tre aktuella projekt som gjorts i branschen och beskriva hur man hade kunnat förbättra dem. De sökande som levererat de mest intressanta smakproven kallas sedan till intervju.

– Jobbsökande ser mer eller mindre likadant ut på alla företag. Vi saknade en Oh My:ig rekryteringsprocess, det vill säga mer kreativ och rolig än ett cv – men framför allt mer rättvis. Oh My har historiskt sett kompisrekryterat mycket, och nu vill vi ändra på det, säger Anna Thanner, som tillsammans med Klara Stefansson utvecklat idén.

Tanken är att valen av case och resonemang om dem säger mer om en persons kompetens och kreativitet än ett arbetsprov eller en viss utbildning på cv:et.

– Vi har smygstartat lite och responsen har varit väldigt bra. Smakprovet ger en bra bild både av personens engagemang och ambitioner – vart de vill i karriären snarare än var de har varit, säger Klara Stefansson.

Oh My är en fullservicebyrå med kontor i Piteå, Stockholm, Halmstad och Oslo. Smakprovet är en del av Oh My Lika, ett jämställdhets- och mångfaldsprojekt på företaget.

Annons