Petra Einarsson blev Ruter Dam

Petra Einarsson, vd för Billerud Korsnäs, utsågs till Ruter dam.

Petra Einarsson blev årets Ruter dam

Luleå Petra Einarsson, vd för Billerud Korsnäs, har utsetts till Ruter dam 2018.

Årets Ruter dam är en hedersutmärkelse till den kvinna som befordrats till den mest inflytelserika chefsposten i svenskt näringsliv under det gångna året.

- Petra Einarsson har ett stort uppdrag i att leda företaget åt rätt håll och skapa hållbara värden för framtiden. Det gör hon genom ett ledarskap grundat i starka värderingar. Hon har infört en decentraliserad organisation med tydligt kundfokus och lönsamhet samt en mer jämställd ledningsgrupp. Petra är en sann kvinnlig förebild, att hon dessutom gick Ruter Dams program 2004 och är mentor hos oss är vi extra stolta över, säger Marika Lundsten, vd för Ruter Dam.

Petra Einarsson är sedan februari 2018 vd och koncernchef för Billerud Korsnäs, som har en av sina åtta fabriker i Karlsborg utanför Kalix. Företaget har cirka 4.400 anställda och en omsättning om 22,3 miljarder kronor. Företaget är en ledande leverantör av förnyelsebara material och förpackningar med produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien.

Ruter dam är en stiftelse som bedriver chefsutvecklingsprogram och mentorprogram.

Annons