Tibnor förvärvar ståldistribution

Luleå SSAB:s dotterbolag Tibnor förvärvar ståldistributionsdelen från Sanistål, Danmarks näst störta ståldistributör. Den verksamhet som ingår i affären omsätter cirka 1,8 miljarder kronor per år.

Med affären vill SSAB stärka sin position på den nordiska marknaden, vilket är en viktig del i företagets strategi.

- Förvärvet av Saniståls ståldistributionsdel befäster Tibnors nordiska
närvaro genom att vi ökar vår marknadsnärvaro i Danmark, där vi för
närvarande inte är så synliga. Produkterbjudandena kompletterar
varandra bra och vi ser betydande potential för synergier, säger
Mikael Nyquist, chef för Tibnor.

Tibnor och SSAB räknar med årliga synergieffekter på cirka 50 miljoner kronor som ett resultat av förvärvet, som kommer att realiseras inom tre år.

Förvärvet görs genom en inkråmsaffär, värd cirka 630 miljoner kronor.

Annons