Testbadd 5G

Lenita Ericson (S), kommunalrå, Luleå, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor LTU, Joel Bucht, regional ambassadör Telia, Anders Olsson, vd Telia, Li Skarin, vd Luleå näringsliv och Roger Danell, vd Luleå kommunföretag.

Universitetet ansöker om 5G-testbädd

Luleå Ett 30-tal företag och organsationer, däribland Telia och LKAB, står bakom universitetets ansökan om medel till att testa nästa generations kommunikationsnätverk.

Luleå tekniska universitetet har skickat in en ansökan till Tillväxtverket om medel till en så kallad testbädd för 5G-tekniken. Telia ingår som en part i projektet. 

– Luleå tekniska universitet har idag omfattande utbildning och forskning inom automation, artificiell intelligens, maskininlärning och datacenter. När det gäller kommunikationsnätverk är vi stolta över kända avknoppningar som Effnet, Marratech och Operax. Att nu tillsammans med Telia etablera en 5G-testbädd känns väldigt spännande och ligger i linje med våra strategiskt viktiga forsknings- och innovationsområden. Att vi dessutom har ett sådant brett partnerskap med ett 30-tal företag, offentlig sektor och slutanvändare är extra roligt, säger rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn, i ett pressmeddelande.

– Vi på Telia ska ha ledartröjan när det kommer till att ta 5G till Sverige. En viktig del är den här typen av forskningsnära samarbeten, där akademi, näringsliv och offentlig sektor kan mötas för att utforska möjligheterna med 5G innan det lanseras brett under 2020  säger Anders Olsson, vd för Telia.

Annons