Älvsbyhus får miljöpris

Sven-Erik Sundqvist, Regionfastigheter och Kent Johansson, Älvsbyhus. Foto: Anders Alm

Älvsbyhus får Norrbottens miljöpris

Älvsbyn Älvsbyhus får Region Norrbottens miljöpris för sitt aktiva miljö- och hållbarhetsarbete.

Norrbottens har delas ut i 22 år. Med priset vill Region Norrbotten och Almi Företagspartner Nord stimulera och uppmärksamma goda miljöinsatser i Norrbotten. Prissumman är 50.000 kronor.

Priset delas ut till en framåtsyftande verksamhet där miljö- och hållbarhetsarbetet är en central del i den framgång som uppnåtts. 

– De senaste tio åren har vi lagt ner mycket resurser på miljöfrågorna. Nu kommer vi fråga besökare på vår hemsida vad vi ska göra med prispengarna och vi vill att det ska ha en tydlig miljökoppling, säger Kent Johansson, vd Älvsbyhus AB.

Under tisdagen delades också Region Norrbottens interna miljöpris ut. Det gick till Sven-Erik Sundqvist, projekteringschef på Regionfastigheter. Prissumman är 25.000 kronor.

Annons