Dataspel och husbyggande

Dataspelsteknik kan bli till hjälp vid industriellt husbyggande. Bild: LTU

Dataspelsteknik kan hjälpa trähusbyggare

Luleå Ny forskning vid Luleå tekniska universitet visar att dataspelsteknik kan underlätta informationshanteringen vid industriellt trähusbyggande.

– Det industriella trähusbyggandet blir allt vanligare, men de strukturer som i dag finns i byggsektorn utgår till stor del från platsbyggande. De industriella träbyggarna går i bräschen för digitaliseringen och de måste ha koll på varenda komponent, säger Gustav Jansson, forskare i byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet.

Han leder två forskningsprojekt, Informationsflöde för produktionssystem och Informationsflöde i värdekedjorna. Båda är en del av Framtidens biobaserade boende och byggande inom det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation.

Forskningen sker i samarbete med åtta industriella trähusbyggare: Lindbäcks, Bo Klok, Myresjöhus, A-Hus, Plusshus, Flexator, Anebyhusgruppen och Eksjöhus.

Resultaten visar att det går att spara både tid och pengar om det blir enklare att följa ett objekt eller en beståndsdel i ett modulbygge genom livscykeln, från projektering till underhåll i den färdiga byggnaden.

Annons