Gällivare och Kiruna högt på tillväxtlistan

Norrbotten Tillväxtverket har kartlagt vad som leder till regional tillväxt. "Unika tillgångar" är en av de avgörande faktorerna.

Bland mindre kommuner är Älmhult, Gällivare och Kiruna starkast på tillväxt, enligt en rapport som Tillväxtverket tagit fram. Enligt myndigheten är det ofta faktorer som är svåra för andra kommuner att kopiera som ligger till grund för den tillväxten. Tillväxtverket föreslår därför att förutsättningarna för den regionala tillväxtpolitiken ska ses över.

- För att förnya näringslivet utifrån platsens förutsättningar krävs kunskap och ett välfungerande regionalt och lokalt samarbete. Sveriges regioner arbetar redan med det inom det regionala tillväxtarbetet. Men vi behöver veta mer om hur ett sådant arbete kan bedrivas på bästa sätt i framtiden, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Hela Tillväxtverkets rapport finns att läsa här.

Annons