Bygge med byggkran

Investeringarna i bostäder ligger på en hög nivå som andel av BNP. Foto: Lennart Håkansson

Konjunkturen toppar i år

Luleå Högkonjunkturen i den svenska ekonomin når sin topp i år. Nästa år bromsar BNP-tillväxten in.

Det skriver statliga Konjunkturinstitutet i sin nya konjunkturprognos.

Kapacitetsutnyttjandet i industrin ligger på historiskt hög nivå. Även investeringarna i bostäder ligger på en hög nivå som andel av BNP.

En stark arbetsmarknad gynnar hushållen som kan räkna med att löneökningarna tar något mer fart framöver.

Nästa år mattas högkonjunkturen av när investeringstillväxten i både industri och bostäder minskar markant. Draghjälp från omvärlden bidrar dock till att tillväxttappet begränsas, skriver Konjunkturinstitutet i sin nya prognos som publicerades under onsdagen.

Annons