Jan Moström

LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström. Foto: Lennart Håkansson

LKAB köper Francis Flower

Luleå LKAB Minerals köper det engelska företaget Francis Flower.

— Förvärvet av Francis Flower skapar tillväxt inom området för industrimineraler. Inom LKAB:s strategiplan avser vi att öka produktionen av järnmalm, men också att samtidigt utöka våra andra affärer, för att på sikt ha en bättre balans mellan dessa och göra oss mindre känsliga för svängningar på järnmalmsmarknaden, vilket därmed stärker LKAB som helhet, säger LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström. 

Förvärvet innehåller även andra delar av strategisk betydelse, och innebär ökade möjligheter till återvining.

— Genom att sammanföra Francis Flower:s verksamhet med LKAB:s skapar vi en form av cirkulär ekonomi, med en tydlig koppling till LKAB:s försäljning av järnmalm. Ett av Francis Flower:s produktområden är återvinning av masugnsslagg som förädlas till mald granulerad masugnsslagg (GGBS), vilket ersätter Portlandcement i produktionen av betong och minskar koldioxidutsläppen, säger Jan Moström.

Francis Flower omsätter cirka 800 miljoner kronor, det mesta i Storbritannien. Bolaget har 130 anställda vid fyra produktionsorter i England: Scunthorpe, Wicken, Gurney Slade och Runcorn. Francis Flower har specialiserat sig på att återvinna mineraler och förädla sidoströmmar från annan mineralproduktion, och producerar och marknadsför fyllnadsmaterial för industriell användning.

LKAB Minerals verksamhet i Storbritannien är ungefär lika stor, med fyra verksamhetsorter och 160 anställda. Huvudverksamheten är förädling och marknadsföring av mineralprodukter till bygg-, konstruktions-, plast-, färg-, eldfasta- och gjuteriindustrierna.

Annons