LKAB huvudkontor Kiruna

LKAB gjorde ett bra tredje kvartal. Foto: Lennart Håkansson

LKAB ökade omsättning och resultat

Kiruna LKAB:s rörelseresultat under tredje kvartalet blev 2.477 miljoner kronor, mot 1.808 miljoner samma period i fjol, en ökning med 37 procent.

Det framgår av LKAB:s delårsrapport som presenterades under fredagen.

Omsättningen ökade till 6.594 miljoner kronor, mot 5.958 miljoner samma period i fjol.

Det är framför allt högre marknadspriser för högförädlade järnmalmsprodukter i kombination med en stark dollar som bidragit till det goda resultatet.

Produktionen under tredje kvartalet blev 6,8 miljoner ton (6,5) och levreranserna 6,9 miljoner ton (7,1).

— LKAB gynnas av rådande marknadsläge liksom av ett ökat fokus på resurseffektivitet och hållbarhet hos stålkunderna. Eftersom vi inte kan påverka världsmarknadspriserna är det fortsatt centralt att vi riktar in oss på de parametrar vi själva råder över. Det handlar om hållbarhet och kvalitet men också om kostnadskontroll och insatser för att säkerställa produktionen både på kort och lång sikt, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB, i en kommentar.

Annons