LKAB skylt huvudnivå

Huvudnivån i Kirunagruvan på 1350 meters djup. Foto: Lennart Håkansson

Malmen tar slut fortare än väntat

Kiruna Järnmalmskroppen i Kirunavaara tar slut fortare än tidigare beräkningar visat, skriver LKAB i sin delårsrapport.

- Analyser av pågående prospektering visar att malmen inte fortsätter neråt med samma volymer som man tidigare antagit. Därför satsar LKAB nu brett för att möta denna utmaning, säger Jan Moström, vd och koncernchef.

De nya rönen påverkar inte de mineralreserver och mineraltillgångar som LKAB hittills har rapporterat. 

- Det här handlar om LKAB:s framtid, om brytningen efter den nuvarande huvudnivåns livslängd, som sträcker sig fram till cirka 2035. Man kan säga att LKAB nu är ett gruvbolag som andra, som måste söka mer intensivt efter nya malmvolymer för att överleva, säger Jan Moström.

För två år sedan började LKAB undersöka djupt malmkroppen fortsätter i anslutning till där man nu bryter. Undersökningen har nu visat att malmkroppen inte fortsätter som man antagit. Vilket gör att en ny huvudnivå under nuvarande 1350 metersnivån inte längre är aktuell. Däremot fortsätter brytningen från nuvarande huvudnivå som planerat fram till 2035. Samhällsomvandlingen av Kiruna fortsätter också som planerat.

- Malmkroppen är fortfarande öppen norrut och går djupare så vi behöver undersöka den mer för att få en klarare bild. Under tiden ska vi satsa hårt på att utveckla nya och effektivare brytningsmetoder, bredda LKAB:s verksamhet och söka nya fyndigheter både nära våra gruvor och på andra platser, säger Jan Moström. 

Annons