Helena Eriksson Trafikverket

Helena Eriksson, direktör för region nord vid Trafikverket. Foto: Trafikverket

Stora infrastruktursatsningar kräver personal

Luleå Stora satsningar i utbyggnad av infrastrukturen i Norrbotten kommer att kräva mycket personal de närmaste åren. Trafikverket varnar nu för kompetensbrist, rapporterar P4 Norrbotten.

Med den nationella transportplanen kommer det under de närmaste tio åren att göras stora satsningar på järnvägar, vägar och sjöfart i Norrbotten. 

– Det kommer att innebära mer arbetstillfällen i norra Sverige. Och vi börjar se redan nu resursbrist när det gäller de tidiga skedena. När det gäller planering och projektering, och även byggfasen, så får vi indikationer att det är för lite personal i norra Sverige att tillgå för att få ut den här satsningen, säger Helena Eriksson, Trafikverkets regionala chef till P4 Norrbotten.

Det handlar om upprustning av Malmbanan och Stambanan, muddring av farleden och utbyggnad av Luleå hamn, förbättring av vägar, bland annat E10:an. Stegvis projektering och bygge av Norrbotniabanan närmar sig också.

Annons
Annons