Visit Luleå (butiker Storgatan) Foto: Camilla Niemi

Norrbotten hade rekordökning av utländska besökare under sommaren. Foto: Camilla Niemi

Utländsk turism ökade mest i landet i Norrbotten

Luleå Under de tre sommarmånaderna ökade turisternas övernattningar i Norrbotten med 2,4 procent. De utländska turisterna ökade med hela 26,6 procent, den största ökningen i Sverige.

Det visar ny statistik från SCB som Tillväxtverket sammanställt och presenterar.

Totalt har 1.130.387 gästnätter registrerats i Norrbotten und juni-augusti i år, en ökning med 2,4 procent. För landet som helhet var antalet gästnätter oförändrat.

Antal övernattningar i Norrbotten av besökare från utlandet blev  480.001, en ökning med 26,6 procent och den högsta i landet. Snittet för riket är en ökning med 5,4 procent av utländska gästnätter.

Totalt spenderade besökarna i Norrbotten 240,6 miljoner kronor under juni-augusti. Det är en ökning med 4 procent jämfört med samma period i fjol.

Inkvarteringsstatistiken visar utvecklingen för en del av turismen i Norrbotten. Dagbesök, besök hos släkt och vänner eller övernattningar på andra boendeformer som till exempel Airbnb syns inte i den här statistiken.

Statistiken är preliminär.

Annons