Utländska turister ökade under sommaren

De utländska turisterna ökade under sommaren. Foto: Tillväxtverket

Utländska turister ökade i Sverige under sommaren

Luleå Under årets varma sommar ökade antalet utländska gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige. Det kompenserade för minskad inhemsk turism.

Det visar statistik som Tillväxtverket tagit fram.

Det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige var 27,6 miljoner under juni-augusti. Det är oförändrat jämfört med samma period i fjol. Utländska gästnätter ökade med 450.000 samtidigt som svenska gästnätter minskade lika mycket.

De samlande logiintäkterna för hotell, stugbyar och vandrarhem uppgick till nästan 8 miljarder kronor.

Gästnätterna från den största utlandsmarknaden Norge ökade med 8 procent. Gästnätterna från Tyskland, den näst största utlandsmarknaden, var oförändrade. Trenden med fler gästnätter från USA förstärks. Den här sommaren ökade antalet med 6 procent.

Andelen utländska gästnätter under sommarmånaderna är nu nästan en tredjedel, 32 procent. Det kan jämföras med snittet för helåret då de utländska gästnätterna brukar utgöra ungefär 25 procent.

Inkvarteringsstatistiken visar utvecklingen för en del av turismen i Sverige. Dagbesök, besök hos släkt och vänner eller övernattningar på andra boendeformer som till exempel Airbnb syns inte i den här statistiken.

Annons