Barents center

Concents stora projekt Barents Center i Haparanda blir inte av. Bild: Wester+Elsner

Concent avnoteras från börsen

Haparanda Concent, vars planer på Barents Center i Haparanda havererade, avnoteras nu från börsen på grund av ekonomiska skäl.

Bolaget meddelar att NGM-börsen godkänt en avlistning av bolagets aktier. Den 7 september meddelade bolaget att man skulle ansöka om avnotering. Sista handelsdag är 12 oktober. Bolagets aktier har varit observationslistade sedan i november 2016.

Bolaget uppger som skäl till avnoteringen att när Concent "noterades förelåg helt andra förutsättningar än i dag".

"Vidare är det mycket belastande för bolaget att vara noterat, såväl tidsmässigt som ekonomiskt och bolaget saknar idag tillräckliga resurser för detta", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Istället tänker man lista aktierna på en marknadsplats som arrangerar handel i onoterade aktier.

Annons