Ann Linde

EU- och handelsminister Ann Linde. Foto: Victor Svedberg

Nytt exportcenter i Norrbotten

Luleå Under tisdagen invigs Regional Exportsamverkan, ett nytt exportcenter i Norrbotten. Med anledning av det skriver fyra socialdemokrater.

Sverige är ett handelsberoende land. Idag har ungefär 1,4 miljoner personer i Sverige ett jobb att gå till tack vare exporten. När regeringen tillträdde var exporten inte det draglok för svensk ekonomi det kan och borde vara. Vi satte därför exporten i centrum och sjösatte vår nuvarande exportstrategi som innehåller hela 22 insatser. Det var – och är fortsatt –  en viktig åtgärd för att få fler i jobb och trygga den svenska välfärden.

Vi kan nu konstatera att exporten utvecklas kraftfullt. Under 2017 ökade den svenska varuexporten med hela 10 procent jämfört med året innan och är nu på nivåer som aldrig uppnåtts tidigare. Exporten ökar brett, för alla större produktgrupper och till alla regioner i världen. Till t.ex. Kina ökade exporten med hela 27 procent under fjolåret. Det är också så att exporten ökat med totalt 16 procent under regeringens mandatperiod. Sverige håller nu jämna steg i exporten med jämförbara länder i vårt närområde. Så var inte fallet innan regeringen tillträdde.

Regeringen bedriver en politik för att hela landet ska växa. Det ger resultat. I statistik från SCB, som UD beställt och analyserat, framgår att exporten ökade i alla Sveriges 21 län under 2017! Det är första gången under 2000-talet. För Norrbotten kan vi se att exporten ökade med 26 procent under 2017, till 30 miljarder kr. Norrbotten var det län som ökade sin export näst mest under 2017. Per person uppgår nu exporten i länet till 118.000 kr och beräkningar visar att ungefär 34.000 personer i länet har sin sysselsättning kopplad till exporten. I statistiken kan vi se att Norrbotten är särskilt framgångsrikt i exporten av ”trä och pappersvaror” som utgör 24 procent av länets export, men framförallt ”mineralvaror” som svarar för 2/3 av länet totala export och en lika stor andel av Sveriges totala export av ”mineralvaror”.

Regeringen vill skapa så goda förutsättningar som möjligt runt om i landet för export och internationalisering. Det var därför vi, som en del av exportstrategin, inrättade ett antal regionala exportcentra. Arbetet har gått väldigt bra och intresset har varit så pass stort runt om i Sverige, så vi har beslutat att utvidga satsningen till alla län i Sverige. Nu öppnar vi i Norrbotten!

I Norrbottens län finns det ungefär 500 företag som årligen exporterar varor. Vi har som mål att öka det antalet. Om vi tillsammans, med den svenska modellen som ledstjärna, gör ytterligare kraftansträngningar och koordinerar oss regionalt för att stödja den enorma potential som finns runt om i Sverige så kan vi förverkliga många företags exportambitioner och drömmar, särskilt här i Norrbotten.

Att exporten fortsätter att öka är avgörande för vår tillväxt och välfärd. När nu protektionismen är på frammarsch är det ännu viktigare att vi står upp för frihandel och öppenhet. Annars drabbas Sverige och svenska jobb. Vi socialdemokrater står upp för en öppen, fri och rättvis handel. Vårt svar på populism och protektionism, är att kombinera öppenhet mot omvärlden med satsning på innovationer, trygghet, goda arbetsvillkor, strikta miljöregler och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det har lagt grunden för Sveriges välstånd och är även vägen framåt. Det är det som vi kallar svenska modellen. Det är så vi bygger ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige

Ann Linde (S), EU- och handelsminister
Oscar Stenström (S), statssekreterare hos EU- och handelsministern
Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot för Norrbottens län
Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun

 

Annons
Annons