Luleå Airport

Flygresandet ökade i Luleå och Kiruna under augusti. Foto: Lennart Håkansson

Flygandet ökade i Norrbotten

Luleå/Kiruna Både Luleå Airport och Kiruna Airport kunde notera ökat antal passagerare i augusti jämfört med samma månad i fjol.

På Kiruna Airport ökade antalet passagerare med 8 procent till 28.584 passagerare under augusti. Sedan årsskiftet har dock flygresandet på Kiruna minskat med 3 procent, jämfört med samma period i fjol. Totalt har man haft 197.398 resenärer sedan årsskiftet.

Luleå Airport hade en passagerarökning på 3 procent i augusti och kundet notera 102.579 passagerare. Sedan årsskiftet har resandet varit oförändrat, med 791.558 passagerare.

Totalt hade Swedavias tio flygplatser i Sverige 3.869.000 passagerare i augusti, en ökning med 1 procent jämfört med samma månad i fjol.

Annons