Forskning visar förutsättningar för bioraffinaderier

Luleå Nya raffinaderier på rätt plats kan innebära att råvaran inte går upp i pris, enligt forskning från Luleå tekniska universitet.

Slutsatsen dras i rapporten ”Large-scale implementation of biorefineries” , som tagits fram av Luleå tekniska universitet, och forskningsinstituten Rise och IIASA. 

– Även om ganska stora bioraffinaderier byggs kan vi inte se att det kommer ge några större prisgenomslag, säger Robert Lundmark, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande, och fortsätter:

– Om resursutnyttjandet vässas drivs priserna inte uppåt. Vi har skog över hela Sverige – den är inte centraliserad till vissa platser, men däremot finns det ”vita fläckar” som ingen använder och som man inte ser i den aggregerade nationella statistiken. Placerar man ett bioraffinaderi där, så innebär det att man inte får en prispåverkan, säger Robert Lundmark.

Projektet har pågått i tre år och har finansierats av forskningsrådet Formas. I bioraffinaderier kan bland annat fordonsbränsle produceras från förnybara resurser, som skog.

Annons