Visit Arctic Europe

Visit Arctic Europe får fortsatt finansiering. Foto: Swedish Lapland Visitors Board

Fortsatt satsning på Visit Arctic Europe

Luleå Andra fasen av Visit Arctic Europe kan dra igång sedan det är klart med fortsatt finansiering av samarbetet kring turismen i norra Sverige, Norge och Finland.

Projektets första fas har pågått 2015-18 och har skapat gränsöverskridande samarbeten mellan turistföretag, destinationer och återförsäljare i resebranschen. Man beräknar att det lockat över 30.000 nya resenärer till regionen.

Samarbetet gjorde att Visit Arctic Europe i november ifjol tilldelades priset ”Arctic Award” i kategorin ”Overcoming Critical Mass” som är instiftat av Arctic Cooperation, ett samarbete mellan fyra EU-program.

Nu drar andra fasen av Interregprojektet Visit Arctic Europe igång sedan Interregs styrkommitté har fattat beslut om medfinansiering. Arbetet drar igång omgående och pågår fram till den 31 mars 2021.

- Vi är otroligt glada att vi får fortsätta det fruktsamma gränsöverskridande arbetet tillsammans med våra partners i norra Finland och Nordnorge där vi får möjligheten att utvecklas tillsammans, säger Petronella Modin, tillförordnad vd för Swedish Lapland Visitors Board.

Projektägare är Finnish Lapland Tourist Board, Swedish Lapland Visitors Board och Northern Norway Tourist Board. Nu deltar 125 företag, en ökning med ett trettiotal jämfört med under förra projektfasen. Destinationerna i Visit Arctic Europe består av finska Lappland, Norrbottens 14 kommuner samt Skellefteå och Sorsele i Västerbotten, och de tre nordligaste fylkena i Norge: Nordland, Troms och Finnmark.

Annons