Gällivare Frakt

Gällivare Frakt har fått en stororder i Västerbotten. Foto: Gällivare Frakt

Gällivare Frakt får stororder

Gällivare Gällivare Frakt AB har tecknat avtal om att sköta infrastrukturen vid OX2:s nya vindkraftspark i Brännliden i Västerbotten.

Avtalet är värt 40 miljoner kronor och arbetet ska pågå från oktober i år till hösten 2019.

Enligt avtalet ska Gällivare Frakt sköta vägar, schakter och fyllningar för fundament, kranplatser, kabelschakter, sprängningar och krossning av grus och ballast.

Den nya vindkraftsparken ska uppföras i Brännliden strax utanför Jörn i Västerbotten. Total skall 10 vindkraftsverk byggas.

Gällivare Frakt är verksamt i norra Sverige.

Annons