SSAB masugn

SSAB är värt mer än marknaden tror, enligt Morgon Stanley. Foto: Lennart Håkansson

Morgan Stanley rekommenderar SSAB

Luleå Marknadens oro för att SSAB investerat för lite och därför drabbats av produktionsstopp och störningar är överdriven, skriver Morgan Stanley i en analys.

Man menar att kursnedgången är överdriven och nuvarande starka kassaflöden gör att man kan förvänta sig ökad utdelning framöver.

SSAB har drabbats av produktionsstörningar som påverkat resultatet under fem av de senaste nio kvartalen.

"Detta har lett till frågor om bolagets behov av att öka investeringarna för att förbättra tillgängligheten i produktionen", skriver bankens analytiker. Jämfört med konkurrenterna har SSAB under 2016 och 2017 investerat mindre per producerat ton.

SSAB produktionsproblem har lett till kursminskning, men Morgan Stanleuy menar alltså att reaktionen är överdriven.

Annons