NCC vann upphandling i Boden

Boden NCC Sverige AB har fått i uppdrag av Bodens kommun att bygga ut vatten och avlopp i Norra Älvstråket

Upphandlingen är ett partnerprojekt och omfattar Kusån, Kusön, Rasmyran och Degerbäcken. Det handlar om att bygga nytt avloppsledningsnät och bygga om det befintliga vattenledningsnätet.

- Vi har ännu inte bestämt hur vi ska bygga ut, utan bara sagt att vi måste dra kommunalt VA till det här området. Nu när vi skrivit kontrakt ska man börja projektera och titta på vad vi ska ha för lösningar, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef i Bodens kommun till Norrbottens Media.

Annons