Sunpine hållbarhetspris

Ann Vikström, projektledare Näringslivets dag, Magnus Edin, vd Sunpine och Peter Palmqvist, näringslivschef Piteå kommun, presenterar ett nytt Hållbarhetspris till Näringslivets dag i Piteå den 9 november.

Sunpine instiftar hållbarhetspris

Piteå Sunpine instiftar ett hållbarhetspris som ska gå till företag som är förebilder inom klimatsmart miljöarbete, förnyelsebar produktutveckling och socialt ansvarstagande.

– Vi vill lyfta företag som gör stora insatser, som inspirerar och går före, säger Magnus Edin, vd på Sunpine.

Priset ska första gången delas ut på Näringslivets dag i Piteå den 9 november.

– För Sunpine är hållbarhet en del av vårt DNA. Vår råvara är en restprodukt från pappersmassabruken, vår fabrik utvecklas ständigt för att minska vår totala klimatpåverkan och vår produkt reducerar koldioxidutsläpp motsvarande årsutsläpp från 157.672 dieselbilar.

Sunpine är världsledande när det gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råtalldiesel från Sunpine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. Sunpine tillverkar 100 miljoner liter talldiesel per år som reducerar 250.000 ton koldioxid. Sunpine omsätter 1,2 miljarder kronor.

Sunpine ägs av Kiram, Preem, Sveaskog, Södra och Lawter.

Annons
Annons