Blockchainkonferens

Arrangörerna Marie Nolin, LTU, och Nils Lindh, Boden Business Park. Foto: KOMM/Bodens kommun

Blockchain North för andra gången

Boden I maj arrangeras norra Sveriges största blockkedjekonferens, Blockchain North, för andra gången i Studio Nord i Sävast.

Syftet med konferensen är att göra regionen till centrum för utveckling av blockkedjeteknologi i Sverige. 

– Vi vill inspirera till utveckling inom blockkedjeteknologin i regionen. Vi hoppas att det finns entreprenörer som får upp ögonen för det här och skapar lösningar som vi människor behöver. Vi har forskning och datacenter men vi behöver också innovation och företag och det är det vi vill bygga upp, säger Nils Lindh, Boden Business Park. 

Konferensen riktar sig till myndigheter, finanssektorn, små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten och andra som är intresserade och vill lära sig mer om blockkedjeteknologi. Besökarna får veta mer om när man kan använda blockkedjor och inte i affärssammanhang och de får möjlighet att nätverka och skapa kontakter.

Temat för dagen är världsförbättring, med FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling som utgångspunkt. Bland annat talar Olof Schelén om den forskning som görs om energieffektivisering inom blockkedjeteknologin på LTU. Andra talare är Sofie Blakstad, Hiveonline, Peter Altmann, Rise, Lotta Lundin, iGrant.io, Anne Graf, Hydro 66, Magnus Söderberg och Andreas Johansson, Triolith Games.

Bakom arrangemanget står Boden Business Park i samarbete med projektet Datacenter Innovation Region på Luleå tekniska universitet. 

Konferensen genomförs 9 maj i anslutning till Arctic Blockchain Hackathon som genomförs i Sävast 7-8 maj.

Annons