Boden

Boden i topp bland Sveriges kommuner

Boden Boden kommer på tionde plats bland Sveriges kommuner i SKL:s årliga undersökning av var företagsklimatet är bäst.

Förra året låg Boden ännu bättre, på en tredjeplats, i listan från SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Det är 184 kommuner som deltagit i undersökningen 2018, varav fyra i Norrbotten. Näst bästa norrbottniska kommun är Luleå som hamnar på plats 129 (111 år 2017), Kiruna 148 (158) och Kalix 171 (119). 

Boden håller sig kvar i toppen, medan övriga deltagande Norrbottenskommuner ligger långt efter i SKL:s ranking.

– För att hela Boden ska fortsätta växa och är våra företagare och entreprenörer en helt avgörande framgångsfaktor. Ett gott företagsklimat och vad det för med sig bidrar oerhört mycket till Bodens attraktionskraft, både som en plats för företagare men också plats att bo och leva på. Det känns verkligen som vi är på rätt väg, säger Claes Nordmark, kommunalråd i Boden.

SKL:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Annons