LKAB skylt huvudnivå

LKAB:s nuvarande huvudnivå på 1365 meter under jord. Det är under den man nu projekterar. Foto: Lennart Håkansson

LKAB fördubblar prospekteringen

Luleå LKAB fördubblar prospekteringsinsatserna och sätter som mål att hitta en miljard ton mineral de närmaste åren.

Det framkom i samband med årsstämman i förra veckan.

Målet man satt upp är att hitta en miljard ton mineraltillgångar under de närmaste fem åren. Det skulle innebära att nästan 40 års gruvdrift säkras.

– Vi har ökat prospekteringsinsatserna ganska väsentligt, vi har rampat upp vår aktivitet ordentligt under 2018 och fortsätter under 2019 och det går väldigt bra, säger Jan Moström, LKAB:s vd, till P4 Norrbotten.

Annons