LKAB ger utdelning till staten

Luleå Vid LKAB:s årsstämma i Vetenskapens hus i Luleå under torsdagen beslutades att ge ägaren staten utdelning.

Utdelningen blir 3.164 miljoner kronor, eller 4.520 kronor per aktie.

Hela styrelsen omvaldes och består av Göran Persson, Gunnar Axheim, Eva Hamilton, Lotta Mellström, Bjarne Moltke Hansen, Ola Salmén, Gunilla Saltin och Per-Olof Wedin. Göran Persson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseordföranden ska uppgå till 650.000 kr. Arvodet till styrelseledamot, som inte är arbetstagarrepresentant eller anställd i Regeringskansliet, ska uppgå till 290.000 kr. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.