Jerkerdelsingltu

Jerker Delsing, professor i industriell elektronik vid LTU. Foto: Tomas Bergman/LTU

LTU leder stort industriprojekt

Luleå Luleå tekniska universitet ska koordinera Europas största projekt inom automation och digitalisering för industrin. Deltar gör bland annat Volvo, Bosch och Philips.

Projektet Arrowhead Tools har en budget på nära 950 miljoner kronor och 81 medverkande parter, både lärosäten och några av Europas största företag. 

Syftet med det treåriga projektet är att skapa verktyg för nästa generations lösningar inom digitalisering och automation för den europeiska industrin.  Den nya tekniken ska tillgängliggöras genom en plattform med öppen källkod.

– Arrowhead Tools förväntas sänka kostnaderna för utveckling och införande av flexibla och säkra digitaliserings- och automationslösningar med 25-60 procent. Detta kommer göra Sverige och Europa mer konkurrenskraftigt och skapa nya jobb och affärsmöjligheter, men också minska energiförbrukning och miljöavtryck, säger Jerker Delsing, professor i industriell elektronik vid Luleå tekniska universitet och koordinator för Arrowhead Tools.

I projektet deltar 28 universitet och 53 företag från bland annat fordons-, gruv-, elektronik- och mjukvarubranscherna. Grundplattformen och verktyg ska testas och säkerställas i 22 industriella ”user cases”. Ett viktigt mål med Arrowhead Tools är att skapa standarder inom digitalisering och automation. Olika system ska kunna användas ihop.

Projektet finansieras gemensamt av näringslivet, EU-kommissionen och 18 länder.

Bland de deltagande företagen finns Bosch, Philips, Mondragon och Infineon. De medverkande svenska företagen är Volvo, Boliden, Lindbäcks Bygg, Lundqvist Trävaru, Podcomp, BnearIT, och EQUA.

Luleå tekniska universitet ledde även det stora automationsprojektet Arrowhead, som avslutades 2017 och som tog fram konkreta lösningar för att förbättra automationssystem.

Annons