Arena I Gällivare

Gällivare kommun satsar på nya idrotts- och aktivitetsarenor under de kommande fyra åren. Bild: MAF Arkitektkontor AB

Ny evenemangsarena klar till jul

Gällivare Gällivares nya is- och evenemangsarena blir klar till jul, och blir en av de mest energieffektiva i landet.

Arenan ligger i anslutning till gymnastikhallen i Sjöparksskolan. Den kommer att använda kkoldioxid istället ammoniak som köldmedium, vilket gör den till en av de mest energieffektiva arenorna av sitt slag i Sverige.

–Att använda koldioxid som köldmedium istället för ammoniak, som merparten av de befintliga ishallarna använder, innebär visserligen något högre investeringskostnader. Samtidigt ger det betydligt lägre driftskostnader. När det gäller kompressorer och ismaskiner har vi också varit måna om att välja marknadens mest energieffektiva alternativ, säger Bo-Göran Bäckfors, projektchef på Gällivare kommun.

Gällivare kommun satsar på nya idrotts- och aktivitetsarenor under de kommande fyra åren. Man planerar att bygga tre nya idrotts-och aktivitetsarenor framöver.

Annons