Skyresponse tredubblar

Thomas Ivarson, styrelseordförande och Martin Reidevall, vd för Skyresponse. Foto: Lennart Håkansson

Skyresponse ägare satsar ytterligare 36 miljoner.

Luleå Ägarna till larmhanteringsbolaget Skyresponse satsar ytterligare 36 miljoner kronor för att ge kraft åt företagets internationella expansion. Man öppnar också upp för ny huvudägare.

Luleåföretaget har det senaste året fördubblat sin omsättning. Det är framför allt inom området äldrevård som tillväxten sker. Bolaget molnbaserade system hanterar i dag över en miljon larm i månaden, som kommer från en mängd olika uppkopplade enheter och applikationer. 

Skyresponse har en stark position i Norden, framför allt i Sverige och Norge. Nu vill man påbörja en internationell expansion och bli en globalt ledande aktör av händelse- och larmhantering inom Connected Care och IoT-marknaden.

- Den nya investeringen som gjorts i två etapper ger kraft åt att inleda nästa fas i vår tillväxtstrategi. Nu förbereder vi för en satsning ut i Europa, i första hand UK, där vi ser att efterfrågan på våra lösningar är mycket stor. Vi bedömer att vi kommer att kunna dubblera vår omsättning även för 2019, säger Martin Reidevall vd för Skyresponse.

Ägare och investerare i bolaget är Startkapital-gruppen i Norrbotten, Norrlandsfonden och en grupp investerare i Stockholmsområdet, ledda av Thomas Ivarson som också är styrelseordförande. Han öppnar nu upp för att ta in en ny storägare: 

- Connected Care och IoT-marknaderna utvecklas enormt snabbt och vår bedömning är att vi kommer se minst samma tillväxtmöjlighet för våra lösningar på övriga marknader som vi har i Norden. För att fullt ut tillvarata den potential som Skyresponse har som bolag kommer vi i slutet av 2019 att öppna upp för en ny strategisk storägare som genom kompetens, internationellt nätverk och varumärke ytterligare kan förstärka Skyresponse´s positiva utveckling, säger Thomas Ivarson.

Annons