Järnbro

Stål det mest återvunna materialet

Luleå Stål är det mest återvunna materialet i världen. Det kan man läsa i SGU:s nya rapport "Mineralmarknaden 2018 på temat järn och stål".

I rapporten från Sveriges geologiska undersökning kan man läsa om järnets historia och om hur järn och stål används och hur det återvinns, och vilken miljöpåverkan järnmalmsbrytning och bearbetning av stål har.

Järn är jordklotets vanligaste grundämne, 35 procent av jordens totala massa utgörs av järn. 

90 procent av all järnmalm som bryts inom EU kommer från Sverige. Kirunagruvan är världen största underjordsgruva för järnmalm, med 50 mil vägar under jord.

Men Sverige kommer först på 11:e plats av världens järnmalmsproducerande länder med 1,3 procent av den totala produktionen. Jättarna är Australien och Brasislien med 40 respektive 20 procent av världsproduktionen, som totalt är på 2,1 miljarder ton.

Annons