Svantes O Kommunen

Sandra Stenman, Johanna Lindblad och Ann-Louise Folkesson från Bodens kommun och Svante Renberg, Andreas Renberg och Juan Handal på Svantes Vilt & Bär.

Svantes levererar till skola och äldreboenden

Harads Svantes Vilt & Bär i Harads ska leverera viltkött till skola, äldreboenden och hemtjänst i Harads.

Samarbetet kom till efter att upphandlingsenheten på Bodens kommun inlett en dialog med Svantes Vilt & Bär.

– Vi har träffats och resonerat om vilket behov vi som kommun har och vad de kan erbjuda. Vi hade inget avtal på vilt sedan tidigare så här såg vi en enorm möjlighet att kunna ta in älg och ren på avtal, säger Sandra Stenman, upphandlare på Bodens kommun.

Vid fem tillfällen under våren ska Svantes Vilt & Bär leverera vilt till kommunen. Första gången var lördagen den 6 april då de boende i äldreomsorgen i Harads fick äta älgskav. Bodens kommun vill utöka samarbetet med Svantes Vilt & Bär framöver och ta in lokalt vilt till fler skolor och förskolor. 

– Ja, jag tycker att det är perfekt, branschen tycker om det och renägarna säger “Oh, vad bra att skolbarnen får smaka renkött”, säger Svante Renberg på Svantes Vilt & Bär.

Bodens kommun vill också hitta samarbeten med fler lokala livsmedelsproducenter. Bakgrunden är kommunfullmäktiges beslut om att Bodens kommun ska möjliggöra för lokala leverantörer att leverera närproducerat. Det finns med i den strategiska planen.

Annons