Batterifordon

Världens största batteridrivna spåfordon ska byggas av Railcare i Skelleftehamn. Bild: Norrlandsfonden

Världens största batteridrivna spårfordon byggs i Skelleftehamn

Skellefteå Railcare i Skelleftehamn ska tillverka en batteridriven så kallad MPV, ett arbetsfordon avsett för järnvägsunderhåll.

MPV står för Multi Purpose Vehicle vilket betyder att fordonet kan användas till många olika saker.Det är utrustat med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik och manöverhytter så att fordonet kan användas som komplement till Railcares vakuumsugare och snösmältare, och också fungera som dragfordon för bland annat makadamvagnar under spårarbete.

Railcare har samarbetat med gruvutrust­ningsbolaget Epiroc i utvecklingen av fordonet. En prototyp kommer att byggas och testas under 2019 i Railcares verkstad i Skelleftehamn. Det ska vara klart för leverans under andra hälften av året.

Epirocs kunnande och utvecklingsplattform samt ABB:s och Northvolts marknadsledande batteri­teknologi är viktiga delar i Railcares arbete för att få världens första – och största – batteridrivna version av vakuumteknik på järnvägsspåret. Norrlandsfonden har bidragit till finansieringen av projektet.

Annons