LKAB skylt huvudnivå

Järmmalmspriset och dollarkursen lyfte LKAB under andra kvartalet. Foto: Lennart Håkansson

Höga järnmalmspriser lyfter LKAB

Luleå LKAB ökade försäljningen med 50 procent och fyrdubblade rörelseresultatet under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Det är tack vare de höga järnmalmspriserna och en starkare dollar.

LKAB kan i sin kvartalsrapport som offentliggjordes under torsdagen redovisa ett bra kvartal.

Omsättningen blev 9.233 miljoner kronor, jämfört med 6.160 samma kvartal i fjol. Rörelseresultatet fyrdubblades till 4.116- miljoner kronor (931). Resultatförbättringen beror framför allt på högre järnmalmspriser och en starkare dollarkurs.

Det globala spotpriset på järnmalm nådde under andra kvartalet sin högsta nivå på fem år, och uppgick vid utgången av kvartalet till 118 dollar per ton. Under augusti har dock priset på järnmalm sjunkit väsentligt.

- Marknaden är på många sätt extrem just nu. Världsmarknadspriser och valutakurser är dock inget vi råder över, därför arbetar vi fokuserat för att värna konkurrenskraften så att vi är redo när konjunkturen vänder. Det handlar om kostnadskontroll, produktionsstabilitet, ökade volymer och investeringar i utvecklingen av nästa generations LKAB, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB, i en kommentar.

Produktionen under andra kvartalet var 6,2 miljoner ton (6,1) och leveranserna 6,7 miljoner ton (6,4), varav 84 procent var högförädlade pellets. Några mindre störningar både i Kiruna och Malmberget påverkade produktionen.

 

Annons