Billerud Korsnäs bättrade resultatet

Fabriken i Karlsborg stannar i två veckor. Foto: Lennart Håkansson

Karlsborgsfabriken står still i två veckor

Kalix Billerud Korsnäs fabrik i Karlsborg gör två veckors stopp för årligt underhåll.

Under stoppet ska man genomföra cirka 2.000 åtgärder för att säkra drift och säkerhet vid fabriken. Det handlar om inspektioner, rengöring, service, reparationer och inkoppling av ny utrustning. Bland annat ska man koppla in ett nytt tvättfilter i fiberlinjen och en ny indunstningseffekt.

Under driftsstoppet mer än fördubblas antalet personer som arbetar på fabriken. Utöver den ordinarie personalstyrkan på 400 personer, kommer cirka 500 entreprenörer att utföra arbeten under de kommande två veckorna.

- Det blir en intensiv period för hela bruket men vi är väl förberedda och ser fram emot att förbereda anläggningen för kommande driftperiod, säger Mattias Brännström, underhållschef på Karlsborgs produktionsanläggning.

BillerudKorsnäs i Karlsborg tillverkar säckpapper, formbart papper och kraftpapper. I Karlsborg produceras också blekt pappersmassa för leverans i balad form.

Annons