Arbetslöshet

Inskrivna arbetslösa i Norrbottens län, juli 2019 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Liten minskning av arbetslösheten

Luleå Arbetslösheten i Norrbotten har minskat något i juli jämfört med samma månad i fjol.

Under juli var 5,5 procent av arbetskraften i åldern 16-64 år inskrivna som arbetslösa. Det innebär 6.753 personer. I fjol var det 6.893 personer eller 5,7 procent av arbetskraften.

Bland ungdomar i åldern 18-24 år var 7,5 procent arbetslösa jämfört med 7,8 procent i fjol.

Under juli deltog 3.223 personer i program med aktivitetsstöd, jämfört med 3.347 i juli förra året.

Annons