Gry Holmgren Foto Veken

Gry Holmgren Hafskjold, vd på LTU Business. Foto: Viveka Österman

LTU Business vinner innovationsuppdrag för 6,5 miljoner

Luleå LTU Business vinner innovationsuppdrag för 6,5 miljoner kronor med den egna metoden IDD.

Med IDD, Innovation Due Diligence, ska LTU Business kartlägga marknadspotential för sex nya innovationssatsingar inom gruvindustrin. Innovationerna ska göra europeisk industri mer hållbar och konkurrenskraftig.

Arbetet med detta stöds av EIT, EU:s eget institut för innovation och teknik.

- Vi skördar nu frukterna av våra strategiska satsningar på att bygga internationell specialistkompetens inom innovationsledning parallellt med utveckling och paketering av vår egen innovation, valideringsmetoden Innovation Due Diligence, IDD, säger Gry Holmgren Hafskjold, vd på LTU Business.

Uppdragen kommer från industrijättar som Fiat, Siemens, tyska gruvkonsultkoncernen DMT och Arcelor Mittal. Uppdragen löper över tre år.

Enligt LTU Business vd stärker detta Sveriges anseende inom innovation och bidrar till att befästa norra Sverige som en av Europas mest innovativa regioner.

Annons