Tre leverantörer av mat till Luleå

Luleå Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om tre leverantörer av livsmedel. Avtalet är värt 141 miljoner kronor och sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning.

Det är Svensk Cater, Menigo Foodservice och Wikströms potatis i Sunderbyn som blir leverantörer. Kraven i upphandlingen var bland annat att leverantören ska minska matsvinn och utsläpp från transporter. Ett annat krav är att livsmedlen ska vara av svensk råvara som till stor del är närproducerad.

Avtalen kommer att tecknas om 20 dagar om ingen överklagar beslutet.

Luleå kommun har tidigare upphandlat att mejeri- och charkprodukter och fisk kommer från lokala och regionala leverantörer. Senare kommer lokala säsongsvaror och viltkött att upphandlas direkt.

Annons