Lennart Håkansson 2

Lennart Håkansson, Affärer i norr.

Jag blir stolt över vad som händer i Norrbotten

Krönika Som norrbottning blir man stolt när man läser om norrbottniska företag som uppmärksammas under FN:s klimatmöte, skriver Lennart Håkansson i sin krönika.

Under förra veckans klimatkonferens i Madrid fick Max ta emot utmärkelsen Global Climate Action Award för sitt långa klimatarbete och satsning på klimatpositiva produkter.

Vid samma konferens talade representanter för LKAB, SSAB och Vattenfall om Hybrit-projektet i Luleå som kan komma att i grunden förändra stålindustrin och påtagligt minska de globala koldioxidutsläppen.

Den som åker över Bergnäsbron in mot centrum och tittar till höger kan se Hybrits nya byggnad resa sig borta vid hamninloppet. Vad vi ser där ska leda till den största förändringen av tillverkning av stål som världen upplevt på hundratals år. Hybrit-projektet ska utveckla en metod att tillverka stål utan att använda kol och koks i processen. Istället ska el och vätgas användas. Det blir utsläpp av vatten istället för koldioxid.

SSAB står för tio procent av utsläppen av koldioxid i Sverige. Globalt står stålindustrin för sju procent av utsläppen av koldioxid. Så detta kan komma att påverka världens klimat.

Max Burgers har i många år konsekvent arbetat med att klimatkompensera och styra över mot mer vegetariska rätter i en traditionell köttbransch som hamburgerbranschen. Man är världsledande på detta i branschen.

Jag tänker på Max och Hybrit samtidigt som det kommer nedslående rapporter om det magra resultatet av de politiska förhandlingarna under Madridmötet som nu avslutas.

Alla är vi påverkade av oro för klimatförändringen (de som inte är oroade över klimatet, tycks oroade över dem som är oroade). Alla vill vi att något görs för att motverka klimatförändringen (helst av någon annan).

Mitt hopp står mer och mer till näringslivet och företagen. Seriösa företag har börjat agera på egen hand. I sin långsiktiga strategi inser de att det är en överlevnadsfråga, inte bara för planeten utan för det egna företaget. Hållbarhet kommer att bli en enorm konkurrensfördel i framtiden.

Under Madridmötet skrev 177 storföretag, med totalt 5,8 miljoner anställda världen över, under på att kraftigt minska sina utsläpp för att begränsa jordens temperaturhöjning till 1,5 grader.

Tyvärr tycks politiker i allmänhet tänka mer kortsiktigt än företagsledningar. Närmsta val är sällan mer än fyra år bort, vilket är ett allt för kort perspektiv. Därför vågar man inte ta kontroversiella beslut.

Det är tragiskt, eftersom de seriösa, långsiktigt arbetande företagen behöver politikernas stöd i form av regler, avgifter, skattesatser, lagstiftade förbud och stöd till utveckling, vilket också representanterna för LKAB, SSAB och Vattenfall påpekade i Madrid.

Vågar inte politikerna styra upp det här missgynnas de seriösa, långsiktigt verksamma företagen, jämfört med kortsiktigt agerande konkurrenter.

Efter Madridmötet är det bara att hoppas att marknadskrafterna i de fria länderna fortsätter sitt utvecklingsarbete trots svaga regeringar i demokratiska länder och hänsynslösa regimer i diktaturerna.

Lennart Håkansson, ansvarig utgivare för Affärer i norr

Hybrits nya byggnad reser sig. I bakgrunden SSAB:s masugn. Foto: Lennart Håkansson

Annons