Boden Type Data Center

Boden-projektet prisas på Data Center Dynamics event i London.

Bodenprojekt vinner internationellt pris

Boden Projektet Boden Type Data Center har vunnit det internationella priset Data Center Dynamics Annual Reward, som kallas datacenterindustrins motsvarighet till Oscarsgalan.

Boden-projektet vinner i klassen Årets icke kommersiella industriinitiativ och fick utmärkelsen vid ett event för datacenter-industrin i London.

Juryn belönade projektet att det visar på anmärkningsvärda resultat när det gäller hållbara, högeffektiva datacenter med låga driftskostnader som byggts i Boden. Den innovativa teknik som används i Boden väntas få stor spridning bland datacenter i världen.

- Vi är väldigt stolta över att våra satsningar på hållbar datacenter-utveckling uppmärksammas genom BTDC-projektet, säger Nils Lindh, affärsutvecklare vid det kommunägda Boden Business Agency (Bodens Utveckling AB).

Boden Type Data Center är en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, ett treårigt projekt med Boden som bas. Syftet är att bygga en prototyp för nästa generations energi- och kostnadseffektiva datacenter.

Projektet drivs av ett europeiskt konsortium med ungerska H1 Systems, svenska forskningsinstitutet Rise Sics North, brittiska Eco Cooling, tyska forskningsinstitutet Fraunhofer IOSB och Boden Business Agency.

Projektet startade i januari 2019 och har en budget på 3 miljoner euro.

Annons