LKAB med om att ta fram fossilfri asfalt

Luleå LKAB är med i ett projekt som ska utveckla utveckla en teknik för att värma asfalt med inblandad magnetit.

I dag värms asfalt genom förbränning av fossilt bränsle och asfalthanteringen står för cirka en procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

I projekt SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) ska man utveckla en teknik som baseras på micovågor och magnetit.

— Projektets styrka är det breda angreppssättet med hela värdekedjan representerad från råmaterial, teknik och utrustning till utförare och beställare. Parternas unika kompetenser ger möjlighet att skapa framtidens teknik och arbetssätt. Det kommer att generera affärsmöjligheter för partnerföretagen, kunna minska koldioxidutsläppen från asfaltshantering samt förbättra arbetsmiljön, säger Leif Boström, direktör för division Specialprodukter på LKAB.

Parter i projektet är LKAB, Ecoloop, Combitech, Skanska, Nynas, Glasir, Geo Arc, Luleå tekniska universitet, Trafikverket och VTI. Projektet har en budget på 20 miljoner kronor varav Vinnova står för hälften.

Annons