Hybrit

Hybrit-projektet i Luleå är en viktig del i SSAB:s strategi. Foto: Lennart Håkansson

SSAB ska leda en revolution inom stålindustrin

Luleå SSAB ska satsa på höghållfasta stål och premiumprodukter, och som första stålbolag i världen erbjuda marknaden fossilfritt stål 2026.

SSAB presenterade sin strategi vid en kapitalmarknadsdag i Oxelösund under onsdagen.

Höghållfasta stål och premiumprodukter ska tillsammans utgöra 50 procent av SSAB:s totala leveranser under 2022. Vid år 2026 ska SSAB som första stålbolag i världen erbjuda fossilfritt stål.

- De kommande åren kommer att präglas av vår långsiktiga satsning på fossilfritt stål, vilket blir en revolution inom stålindustrin. Det stärker SSABs långsiktiga konkurrensförmåga genom nya fossilfria premiumprodukter och vår miljöprestanda tar ett stort kliv framåt. På medellång sikt driver vi tillväxten inom specialprodukter och vi utvecklar samtidigt våra egna kanaler till marknaden. Det stödjer vår lönsamhet och minskar känsligheten för svängningar i konjunkturen, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.

Det fossilfria stålet utvecklas vid den nya Hybrit-anläggningen i Luleå.

SSAB kommer att öka investeringsnivån de kommande åren. Den årliga investeringsnivån blir cirka 3 miljarder kronor under perioden 2020-2025, jämfört med 2,5 miljarder 2019 och 2,3 miljarder 2018.

Annons