Svenskt Näringsliv Möte

Jonas Frycklund presenterar rapporten "Arbetskraft utan bostäder". Foto: Lennart Håkansson

Bostadsbrist växande problem vid rekrytering

Luleå Problemet med att det byggs för få bostäder togs upp vid ett möte i Luleå arrangerat av Svenskt Näringsliv, där företagare och de norrbottniska riksdagsledamöterna deltog.

Att glappet ökar mellan befolkningstillväxt och bostadsbyggande är ett problem för näringslivet som får allt svårare att rekrytera nödvändig kompetens.

- Det är svårt att rekrytera personal om det inte går att ordna bostäder. Bostäder är en del i puzzlet, säger Jonas Frycklund, biträdande chefsekonom på Svenskt Näringsliv, som vid måndagens möte redogjorde för rapporten "Arbetskraft utan bostäder".

En enkät med drygt 1.300 företagare i Norrbotten visar att andelen företag som tycker att kommunen de verkar i ska prioritera fler bostäder är ungefär lika hög i Norrbotten som i riket som helhet, och högre än i Stockholm. Särskilt kommunerna Kiruna, Gällivare och Arjeplog, men också Luleå, Boden och Överkalix ligger över riksnittet, när det gäller företagens oro för bostadsbrist.

Vart femte företag i Sverige uppger att bostadsbrist har försvårat rekrytering av nya medarbetare. Den minskade rörligheten beräknas kosta 13 miljarder kronor per år i lägre BNP.

Vid måndagens möte i Luleå deltog, förutom representanter för Svenskt Näringsliv, också representanter för HSB, Rikshem, Älvsbyhus, Sveriges Byggindustrier och sju av Norrbottens åtta riksdagsledamöter.

Mötet är en del i Svenskt Näringslivs ambition att skapa möten mellan företagare och politiker, där viktiga samhällsfrågor kan diskuteras.

Annons
Annons