Domar om fjällnära skog överklagas

Luleå Under torsdagen överklagade staten genom Kammarkollegiet de så kallade fjällnäradomarna, om ersättning till markägare som nekats avverka i fjällnära skog.

Enligt Skogsstyrelsens bedömning är det ett fortsatt oklart rättsläge i flera avgörande frågor. Därför behövs en vägledande dom från Mark- och miljööverdomstolen, menar myndigheten.

- Överklagandet gör att ärendena drar ut på tiden ytterligare och det beklagar jag. Ändå kan jag inte bortse från att det fortsatt är ett otydligt rättsläge och att nuvarande dom inte ger tillräckligt tydliga spelregler för inblandade aktörer. Det behövs en vägledande dom från högre instans, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

Annons
Annons