Kirsten Dunlop

Kirsten Dunlop vd för Climate-KIC. Foto: Lennart Håkansson

EU:s programchef för klimatinnovationer besöker Luleå

Luleå Det räcker inte längre att stödja innovationer och utveckling i enskilda företag eller projekt. Nu krävs samarbete för att rädda klimatet, och här är Luleå ett föredöme. Det sa Kirsten Dunlop, vd för EU:s största program för innovationer inom hållbarhet, vid ett besök i Luleå under veckan.

Climate-KIC har i tio år stött innovationer inom hållbarhet. Nu skiftar man fokus.

- Klimatförändringen kan inte hanteras enbart som ett tekniskt problem. Nu handlar det om systemförändringar där många parter måste samarbeta: städer, regioner, regeringar, industrier och ideella organisationer, säger Kirsten Dunlop, och ser Luleå som ett föredöme.

- Ambitionerna ni har här och samarbetet mellan olika aktörer är ovanligt och borde följas av andra, säger hon, och nämner samarbetet mellan LKAB, SSAB, Vattenfall, Energimyndigheten och LTU i projektet Hybrit som ska ta fram en metod att göra stål utan kol.

Enligt Kirsten Dunlop handlar det om två stora utmaningar nu. Den ena är att minska koldioxiden i atmosfären. Den andra är att förbereda och utrusta oss för  att klara och överleva de kriser och katastrofer som kommer orsakade av klimatförändringen.

Climate-KIC har med egna och medfinansiärers bidrag ungefär 100 miljoner euro att dela ut per år, i tio år. På frågan om det samlade arbetet för att hindra klimatförändringen har chans att lyckas, svarar hon:

- Det måste lyckas, vi har inget val, och det är en bra utgångspunkt när man ska satsa.

Annons