Nyab får flera nya uppdrag

Luleå Nyab har fått nya uppdrag av LKAB i Malmberget och Trafikverket i Jokkmokk och Storuman. (Uppdaterad)

Nyab har tecknat kontrakt med LKAB om åtgärder på vatten- och avloppssystem och installation av en ny tryckstegringsstation i nordvästra Malmberget. Projektet är en utförandeentreprenad och gäller mark-, lednings- och installationsarbeten. Arbetet påbörjas omgående.

Nyab har också av Trafikverket tilldelats en utförandeentreprenad som gäller väg E45 på sträckan Kitajaur-Stenträsk i Jokkmokks kommun. Det handlar om beläggningsarbeten och underliggande markarbeten, och trum-, röjnings- och ledningsarbeten.

- Vi ser fram emot att leverera ett högkvalitativt arbete åt Trafikverket och i förlängningen vägens brukare, säger Björn Lindbäck, arbetschef på Nyab Infrastruktur.

Nyab har också vunnit ett annat uppdrag åt Trafikverket, att utföra en byggentreprenad när lokstallet i Storuman ska genomföra takbyte. Upphandlingen sker inom det ramavtal som Nyab har med Trafikverket.

Annons
Annons