Peab bygger gråbergsutfrakt åt LKAB

Kiruna Peab har fått LKAB:s uppdrag att bygga ny gråbergsutfrakt för sovringsverket i Kiruna.

Det är en totalentreprenad i samverkan och kontraktssumman är på 125 miljoner kronor.

Den nya anläggningen ska klara ett kapacitetskrav på 35 miljoner ton per år och förbättra arbetsmiljön i verket. Arbete kommer att ske under full drift och inkopplingar kommer att ske under planerade underhållsstopp.

Bygget startar nu i februari och ska vara klart i september 2020.

Annons
Annons