Anna Utsi till Talga

Anna Utsi tar plats i ledningen för Talga Resources. Foto: Talga

Anna Utsi till Talgas ledning

Luleå Anna Utsi tar plats i ledningen för australiensiska gruvbolaget Talgas satsning i Sverige. Hon ska leda bolagets arbete med tillståndsprocesser och ansvara för miljöfrågor och samhällsrelationer.

Anna Utsi kommer närmast från arbete som programchef för det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri (Sip Strim). Hon har tidigare varit affärsutvecklingschef på Swerea Mefos, affärschef på SSAB Merox och rådgivare i miljöfrågor på intresseorganisationen Jernkontoret.

– Talga arbetar för att bidra till utveckling av smarta hållbara produkter tack vare svensk grafen och grafit. Vi ser en positiv utveckling i vår svenska verksamhet och behöver därför nyckelpersoner i Sverige för att driva nästa steg i processen. Vi är därmed mycket glada att välkomna Anna till vår europeiska ledningsgrupp, säger Talga Resources vd Mark Thompson. 

Det australiensiska Talga är ett globalt gruvföretag som bryter och anrikar grafitmalm till grafit- och grafenprodukter, produkter som används för tillverkning av miljövänliga lösningar i batterier, kolfiberkompositer och i beläggning på många material för ökad hållbarhet.

– Våra svenska innovationsmineraler är en viktig pusselbit för en grön omställning av samhället och jag ser fram emot att fortsätta etableringen av Talga i Norrbotten och Sverige, säger Anna Utsi.

Annons