Luleå Airport

Flygresandet till och från Luleå och Kiruna ökade under december. Foto: Lennart Håkansson

Flygresandet i norr ökade i december

Luleå Flygresandet ökade under december för både Luleå Airport och Kiruna Airport. Helåret 2018 innebar oförändrat antal passagerare i Luleå och en minskning på 2 procent för Kiruna.

I december ökade antalet passagerare på Luleå Airport med 1 procent jämfört med samma månad i fjol, till 89.554 passagerare. Kiruna ökade med hela 8 procent till 24.781 passagerare. 

Därmed avvek Norrbotten för snittet av Swedavias tio flygplatser i Sverige som redovisar en minskning med 2 procent i december, till 2.966.616 passagerare.

För helåret blev flygandet oförändrat på Swedavias flygplatser med 42 miljoner passagerare. 

Även i Luleå blev passagerarantalet 2018 oförändrat jämfört med året före, totalt 1,2 miljoner passagerar. För Kiruna blev det en minskning med 2 procent, till 276.516 passagerare.

Annons