Luossavaara

Väster om Luossavaara vill LKAB undersöka malmförekomster. Foto: Lennart Håkansson

LKAB söker undersökningstillstånd vid Luossavaara

Kiruna LKAB ansöker om tillstånd att undersöka mineraliseringarna väster om Luossavaara.

Gruvbolaget vill få en bättre bild av hur det ser ut norr om den befintliga malmkroppen i direkt anslutning tilll det område där LKAB nu har rätt att bryta malm.

Ansökan är en del av LKAB:s arbete att hitta ny malm att bryta när den nuvarande fyndigheten tar slut.

Sedan tidigare pågår undersökningar både under jord, där en ny undersökningsort drivs norrut, och ovan jord, där flygmätningar och efterforskning med hjälp av elektricitet har genomförts. 

Det aktuella området, som i ansökan benämns Luossavaara nr 1, är cirka 50 hektar och sträcker sig från Luossajärvi på Luossavaaras västra sida ned till Nukutusjärvi. 

Annons
Annons